ยินดีต้อนรับ

สถานที่ตั้ง

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง (สถาบัน กศน. ภาคกลาง) เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค คือจังหวัดราชบุรี อยู่ทางตอนใต้ของกรุงเทพฯ ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร มีหน้าที่สนับสนุนด้านวิชาการ ผลิตสื่อ การวิจัย พัฒนา ฝึกอบรมประสานเครือข่ายในเขตภาคกลาง16 จังหวัด