ยินดีต้อนรับ

วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2553

สถานที่ตั้ง

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง (สถาบัน กศน. ภาคกลาง) เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค คือจังหวัดราชบุรี อยู่ทางตอนใต้ของกรุงเทพฯ ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร มีหน้าที่สนับสนุนด้านวิชาการ ผลิตสื่อ การวิจัย พัฒนา ฝึกอบรมประสานเครือข่ายในเขตภาคกลาง16 จังหวัด

8 ความคิดเห็น:

 1. ดีใจมากค่ะที่ได้มาอบรมในครั้งนี้ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น

  ตอบลบ
 2. การอบรมครั้งนี้ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในงานต่างๆได้อย่างมากมาย

  ตอบลบ
 3. ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี"อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ได้ส่งบรรณารักษ์เข้าร่วมการอบรม และจะนำความรู้ไปใช้ต่อไป

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ30 มีนาคม 2553 00:37

  ห้องสมุดประชาชนอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
  http//library6410.blogspot.com

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ30 มีนาคม 2553 00:39

  ห้องสมุดประชาชนอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
  http://library6410.blogspot.com

  ตอบลบ
 6. ห้องสมุอประชาชนอ.สองพี่น้อง
  จะนำความรู้ไปใช้ประโยชน์หัยมากที่สุดค่ะ

  ตอบลบ