ยินดีต้อนรับ

วันอังคารที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2553

หนังสือใหม่ เดี๋ยวก็เก่ง มือใหม่หัดใช้โปรมแกรม word 2007


ชื่อหนังสือ : เดี๋ยวก็เก่ง มือใหม่หัดใช้โปรมแกรม word 2007
เขียนโดย : เกียรติประถม สินรุ่งเรืองกุล

………………เรื่องเด่นในเล่มนี้

1. เปิดโปรแกรม word 2007 ขึ้นมาเลยทันทีที่เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

2. แทรกตารางข้อมูลลงบนหน้าเอกสารภายใต้สภาพแวดล้อม Excel 2007

3. จัดหน้าต้นฉบับรายงาน / หนังสือ / นิตยสารให้ดูเป็นสากล

4. ค้นหาทุกปุ่มเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์สูตรสมการคณิตศาสตร์

5. สร้างสรรค์งานที่มักใช้ในชีวิตประจำวันจากแบบฟอร์มสำเร็จรูป

6. ทำให้หน้าคำสวยด้วยปุ่ม Text Box

7. วิธีเปิดไฟล์งานที่ทำจาก word เวอร์ชันเก่าด้วย word 2007

8. สร้างสรรค์งานเอกสารหน้าแรกให้สวยเก๋

9. ตรวจคำสะกด / ตรวจคำผิด

10.ป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเปิดไฟล์ที่เราหวง หรือยอมให้เปิดไฟล์งานที่เราห่วงได้แต่แก้ไขไม่ได้

11.นำรูปภาพสวยๆ ที่ถ่ายด้วยกล้องดิจดตอลมาทำเป็นฉากหลังบนพื้นที่ทำงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น